Qi Li style
齐力盛世首届金牌讲师PK大赛获奖人员

 齐力盛世首届金牌讲师PK大赛获奖人员

齐力盛世首届金牌讲师PK大赛获奖人员合影

成都大学    郝玲     荣获一等奖

西南财经大学     李丹(左)     荣获二等奖

四川教育学院     冯军(中)     荣获二等奖

成 都 大  学     余建(右)     荣获二等奖

  四川托普学院     张明凤      荣获三等奖

   成 都 大  学     徐  强      荣获三等奖 

  四川托普学院     席  飞      荣获三等奖

   成 都 大  学     颜春飞      荣获三等奖 

  四川师范大学     代小凤      荣获三等奖

  西南财经大学     周玉婷      荣获三等奖

  西  华 大 学     李玉龙      荣获三等奖

  西南财经大学     李雪丹      荣获三等奖